ساعت کاری 8:00-17:00

نکته بسیار مهم : مشتریان عزیز توجه داشته باشند قیمت ها بروز بوده و مانند سایر سایت ها قیمت های قبل نمیباشد(بروزرسانی فروردین 1401) .

تعرفه ارسال پیامک برای کاربران

پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 890 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 351 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 445 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 445 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 445 ریالارسال از خط ثابت
 • 890 ریالارسال از طریق event
 • 445 ریالارسال از طریق BTS

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • 435 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 867 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 342 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 435 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 435 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 435 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 435 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 435 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 435 ریالارسال از خط ثابت
 • 867 ریالارسال از طریق event
 • 435 ریالارسال از طریق BTS

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • 426 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 852 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 336 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 426 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 426 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 426 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 426 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 426 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 426 ریالارسال از خط ثابت
 • 852 ریالارسال از طریق event
 • 426 ریالارسال از طریق BTS

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • 415 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 829 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 327 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 415 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 415 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 415 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 415 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 415 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 415 ریالارسال از خط ثابت
 • 829 ریالارسال از طریق event
 • 415 ریالارسال از طریق BTS

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 821 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 324 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 195 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 411 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 411 ریالارسال از خط ثابت
 • 821 ریالارسال از طریق event
 • 411 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009ارسال از اپراتور 50001-50009
 • اپراتور samantelارسال از اپراتور samantel
 • اپراتور 50002-50005ارسال از اپراتور 50002-50005
 • اپراتور 9000ارسال از اپراتور 9000
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال eventارسال از طریق event
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال پیامک برای نمایندگان

پنل نمایندگی سطح 1

149.000 T
149.000 T
 • 482 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 966 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 381 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 482 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 482 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 482 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 482 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 482 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 915 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 482 ریالارسال از خط ثابت
 • 967 ریالارسال از طریق event
 • 482 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 2

249.000 T
249.000 T
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 890 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 351 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 445 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 445 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 843 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 445 ریالارسال از خط ثابت
 • 890 ریالارسال از طریق event
 • 445 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 3

349.000 T
349.000 T
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 821 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 324 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 411 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 411 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 778 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 411 ریالارسال از خط ثابت
 • 821 ریالارسال از طریق event
 • 411 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009ارسال از اپراتور 50001-50009
 • اپراتور samantelارسال از اپراتور samantel
 • اپراتور 50002-50005ارسال از اپراتور 50002-50005
 • اپراتور 9000ارسال از اپراتور 9000
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • پیام صوتی (هر 30 ثانیه)ارسال از اپراتور پیام صوتی
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال eventارسال از طریق event
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401، مبلغ 30 ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.

*با توجه به افزایش تعرفه اپراتور ها، ارسال به شماره های ایرانسل با ۱۲۰ درصد افزایش قیمت محاسبه خواهد شد. لطفا قبل از اقدام به ارسال با توجه یه این تغییر تعرفه اعتبار حساب خود را بررسی نمایید.