هزینه شارژ در تمامی پنل ها بصورت ثابت میباشد و میزارن شارژ مهم نیست که باعث شده مشتریان بیشتری جذب شوند.

هزینه ارسال مخصوص کاربران

پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 890 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 351 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 445 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 445 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 445 ریالارسال از خط ثابت
 • 890 ریالارسال از طریق event
 • 445 ریالارسال از طریق BTS

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • 435 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 867 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 342 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 435 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 435 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 435 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 435 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 435 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 435 ریالارسال از خط ثابت
 • 867 ریالارسال از طریق event
 • 435 ریالارسال از طریق BTS

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • 426 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 852 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 336 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 426 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 426 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 426 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 426 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 426 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 426 ریالارسال از خط ثابت
 • 852 ریالارسال از طریق event
 • 426 ریالارسال از طریق BTS

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • 415 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 829 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 327 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 415 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 415 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 415 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 415 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 415 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 415 ریالارسال از خط ثابت
 • 829 ریالارسال از طریق event
 • 415 ریالارسال از طریق BTS

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 821 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 324 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 195 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 411 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 411 ریالارسال از خط ثابت
 • 821 ریالارسال از طریق event
 • 411 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009ارسال از اپراتور 50001-50009
 • اپراتور samantelارسال از اپراتور samantel
 • اپراتور 50002-50005ارسال از اپراتور 50002-50005
 • اپراتور 9000ارسال از اپراتور 9000
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال eventارسال از طریق event
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

هزینه ارسال مخصوص نمایندگان

پنل نمایندگی سطح 1

149.000 T
149.000 T
 • 482 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 966 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 381 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 482 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 482 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 482 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 482 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 482 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 915 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 482 ریالارسال از خط ثابت
 • 967 ریالارسال از طریق event
 • 482 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 2

249.000 T
249.000 T
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 890 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 351 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 445 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 445 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 445 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 445 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 843 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 445 ریالارسال از خط ثابت
 • 890 ریالارسال از طریق event
 • 445 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 3

349.000 T
349.000 T
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50001-50009
 • 821 ریالارسال از اپراتور samantel
 • 324 ریالارسال از اپراتور 50002-50005
 • 411 ریالارسال از اپراتور 9000
 • 411 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 411 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 411 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 778 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 411 ریالارسال از خط ثابت
 • 821 ریالارسال از طریق event
 • 411 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009ارسال از اپراتور 50001-50009
 • اپراتور samantelارسال از اپراتور samantel
 • اپراتور 50002-50005ارسال از اپراتور 50002-50005
 • اپراتور 9000ارسال از اپراتور 9000
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • پیام صوتی (هر 30 ثانیه)ارسال از اپراتور پیام صوتی
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال eventارسال از طریق event
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

کلمات کلیدی سایت : مرکز سامانه پیامکی انبوه , خرید سامانه پیام کوتاه , خرید پنل پیامک , خرید پنل اس ام اس , نمایندگی پنل اس ام اس , پنل اس ام اس ارزان , پنل اس ام اس , پیامک تبلیغاتی , بانک مشاغل , پیشگام اس ام اس